6. 6. 2020  13:56 Norbert
Akademický informačný systém

Projekty


Príspevok k riešeniu vybraných problémov striech budov

Garant: prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.


   Pracovníci   
Financovanie
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnný rozpočet celého projektu pre jednotlivé druhy financií za jednotlivé roky riešenia.

Položka201620142015
2013
Kapitálové výdaje
16 000
16 000
16 000
16 000
Bežné výdaje - mzdové náklady
--
------
Bežné výdaje - ostatné
28 870
28 870
28 870
28 870