17. 7. 2019  16:52 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Projekty


Príspevok k riešeniu vybraných problémov striech budov

Garant: prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.


Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnný rozpočet celého projektu pre jednotlivé druhy financií za jednotlivé roky riešenia.

Položka2016201420152013
Kapitálové výdaje16 00016 00016 00016 000
Bežné výdaje - mzdové náklady--------
Bežné výdaje - ostatné28 87028 87028 87028 870