14. 11. 2019  22:25 Irma
Akademický informační systém

Projekty


Príspevok k riešeniu vybraných problémov striech budov

Garant: prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.


Základní informace   Pracovníci   Financování      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt bude zameraný na riešenie spoľahlivosti a životnosti plochých aj šikmých striech. Riešenie spoľahlivosti a životnosti materiálov z hľadiska dlhodobého plnenia hydroizolačnej funkcie je rozhodujúce pre zaistenie umelého životného prostredia v budovách. Najčastejšou príčinou porúch pri plochých strechách je zaistenie vodotesnosti povlakovej krytiny z asfaltovaných pásov a fólií. Asfaltované pásy podliehajú zmenám fyzikálno- mechanických charakteristík, čo chceme dokladovať laboratórnymi meraniami v novovybudovanom laboratóriu v priestoroch fakulty určeného na meranie starnutia materiálov. Pozornosť budeme venovať ku kotveniu povlakovej krytiny z asfaltovaných pásov k podkladu lepením. Navyše, povlaková krytina z fólií je veľmi náchylná na kompatibilitu s ostatnými materiálmi v skladbe strechy,preto pozornosť chceme sústrediť na meranie kompatibility materiálov v skladbe strechy.Pri šikmých strechách zameriame pozornosť na riešenie problematiky vplyvu snehu a ľadu na bezpečnosť strechy a okolia.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikace projektu:1/0710/13
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0