21. 10. 2019  22:44 Uršuľa
Akademický informační systém

Projekty


Diagnostika najstarších železobetónových mostov postavených na Slovensku

Garant: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.


Základní informace   Pracovníci   Financování      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Prvé železobetónové mosty sa vo svete a aj na Slovensku začali stavať koncom 19. storočia. Napríklad železobetónový cestný most v Krásne nad Kysucou má 121 rokov a je v prevádzke. Prečo tento a iné podobné stoja v súčasnosti, keď návrhová doba životnosti dnešných mostov je 100 rokov? Ako tieto mosty môžu stáť,keď v čase ich budovania chodili po nich konské povozy a dnes nákladné autá? Akoto že nepodľahli skaze vonkajších vplyvov, keď dnešné materiály (betón a oceľ) sa vlastnosťami s tými starými nedajú porovnávať? Ako mohli stavitelia tieto konštrukcie naprojektovať, nadimenzovať, postaviť, keď nemali poznatky, ktoré majú dnešný inžinieri? A kde vlastne na Slovensku sa takéto konštrukcie nachádzajú? Poučme sa z histórie a skúsme nájsť odpovede na tieto otázky. Možno sa dokážeme potom vyvarovať drahým opravám nových betónových mostov, ktoré sa práve v tejto spoločnosti budujú.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikace projektu:1/0690/13
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0