16. 6. 2019  20:34 Blanka
Akademický informačný systém

Projekty


Vlhkostné deformácie stavebných materiálov

Garant: doc. RNDr. Jozefa Lukovičová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predpokladá sa, že vlhkostná deformácia je základným východiskom pri vzniku trhlín v poréznych stavebných materiáloch. Projekt sa zaoberá skúmaním vlhkostnej deformácie. Hlavným cieľom je experimentálne zistenie dĺžkových zmien zasolených poréznych stavebných materiálov počas ich navĺhania a vysušovania, ako aj overenie predkladaného matematického modelu vlhkostnej deformácie.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra fyziky (SvF)
Identifikácia projektu:1/0689/13
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0