18. 7. 2019  11:55 Kamila
Akademický informačný systém

Projekty


Navigácia strojov vo vnútorných priestoroch

Garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.


Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnný rozpočet celého projektu pre jednotlivé druhy financií za jednotlivé roky riešenia.

Položka201320142015
Kapitálové výdaje15 55012 450--
Bežné výdaje - mzdové náklady------
Bežné výdaje - ostatné28 16128 60028 280