18. 2. 2020  1:50 Jaromír
Akademický informační systém

Projekty


Navigácia strojov vo vnútorných priestoroch

Garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.


Základní informace   Pracovníci   Financování      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Navigácia v otvorených priestranstvách je vďaka globálnym navigačným satelitným systémom (GNSS) v súčasnosti dostupná prakticky na každom mieste zemského povrchu, na moriach aj vo vzduchu. Ich funkčnosť je však obmedzená na priamu "viditeľnosť" družíc a nerušený príjem ich signálu. Použitie GNSS aparatúr je výrazne obmedzené na miestach s výškovými stavbami, zákrytmi, resp. sú nepoužiteľné vo vnútorných priestoroch. Predkladaný projekt má ambície poskytnúť riešenie bez týchto obmedzení. Výsledkom riešenia projektu bude metodika a koncepty rôznych prístupov a technologických riešení, použiteľných pre navigáciu zariadení s vyžadovanou presnosťou (rádovo niekoľko desiatok centimetrov), návrh funkčného systému umožňujúceho určenie polohy a navigáciu zariadení v uzavretých priestoroch.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra geodézie (SvF)
Identifikace projektu:1/0445/13
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0