21. 1. 2020  9:45 Vincent
Akademický informačný systém

Projekty


Vydanie publikácie:Technológia stavby a opravy dreveníc

Garant: doc. Ing. Oto Makýš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra technológie stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:MK-7265/2013/1.3
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:14. 05. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0