14. 7. 2020  19:12 Kamil
Akademický informačný systém

Projekty


Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie projektov riešených na STU. Vyhľadávať je možné podľa rôznych kritérií - podľa názvu (aplikácia akceptuje slová s diakritikou alebo bez diakritiky, je nutné zadať minimálne tri znaky ľubovoľného podreťazca názvu projektu), obdobia, garanta, pracoviska garanta alebo podľa typu projektu.

Projekty podľa názvu
      Projekty podľa garanta   Projekty podľa pracovníka
   
Projekty podľa pracoviska
   


Pomocou nasledujúceho formulára môžete vyhľadávať riešené projekty podľa názvu. Je potrebné zadať minimálne tri znaky ľubovoľného podreťazca názvu projektu.

Názov projektu:
     Zobraziť aj podprojekty   
Pracovisko:
 SvF    SjF    FEI    FCHPT    FA    MTF    FIIT    REK    ÚM    celouniverzitné   
Druh:     vrátane poddruhhov   
Stav: