1. 6. 2020  22:48 Žaneta
Akademický informačný systém

Projekty


Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie projektov riešených na STU. Vyhľadávať je možné podľa rôznych kritérií - podľa názvu (aplikácia akceptuje slová s diakritikou alebo bez diakritiky, je nutné zadať minimálne tri znaky ľubovoľného podreťazca názvu projektu), obdobia, garanta, pracoviska garanta alebo podľa typu projektu.

   
Projekty podľa obdobia
   
Projekty podľa garanta   Projekty podľa pracovníka
   
   


Pomocou nasledujúceho formulára je možné vyhľadávať projekty riešené v danom období.

Od:      do:        Zobraziť aj podprojekty
Pracovisko:
 FEI    SjF    FIIT    REK    ÚM    FCHPT    FA    SvF    MTF    celouniverzitné   
Druh:
    vrátane poddruhhov   
Stav: