Apr 25, 2019   0:36 a.m. Marek
Academic information system

Projects


Use this application to search for projects run at STU. You can search by various criteria - title (application accepts diacritics, at least three characters of an arbitrary sub-chain of the project title must be filled in), period, supervisor, supervisor's department or the type of project.

Projects by titles   Projects by periods   Projects by supervisors   Projects by researchers   Projects by departments   


Use the following form to search for projects by the department where they were carried out. Faculties or the university as a whole can participate in carrying out the project.

Při zaškrtnutí možnosti Použít pracoviště pracovníka, nikoliv projektu se budou vyhledávat projekty, na kterých je evidován alespoň jeden výzkumník ze zadaného pracoviště.

Department:   including subdepartments
Display sub-projects:
Type:     including sub-kinds   
State:
Použít pracoviště pracovníka, nikoliv projektu: