ProjektyHelp


Tato aplikace slouží k vyhledávání projektů řešených na STU. Vyhledávat lze dle různých kritérií - podle názvu (aplikace akceptuje slova s diakritikou nebo bez diakritiky, je nutné zadat minimálně tři znaky libovolného podřetězce názvu projektu), období, garanta, pracoviště garanta nebo dle typu projektu.

Projekty dle názvu
   
   
Projekty dle garanta   
   
Projekty dle pracoviště
   


Pomocí následujícího formuláře je možné vyhledávat projekty podle pracoviště, na kterém byly řešeny. Některé projekty mohou být řešeny i na úrovni celých fakult, popř. celé univerzity.

Při zaškrtnutí možnosti Použít pracoviště pracovníka, nikoliv projektu se budou vyhledávat projekty, na kterých je evidován alespoň jeden výzkumník ze zadaného pracoviště.

Pracoviště:
   včetně podpracovišť
Zobrazit i podprojekty:
Druh:     včetně poddruhů   
Stav:
Použít pracoviště pracovníka, nikoliv projektu: