26. 3. 2019  10:00 Emanuel
Akademický informačný systém

Projekty


Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie projektov riešených na STU. Vyhľadávať je možné podľa rôznych kritérií - podľa názvu (aplikácia akceptuje slová s diakritikou alebo bez diakritiky, je nutné zadať minimálne tri znaky ľubovoľného podreťazca názvu projektu), obdobia, garanta, pracoviska garanta alebo podľa typu projektu.

Projekty podľa názvu   Projekty podľa obdobia   Projekty podľa garanta   Projekty podľa pracovníka   Projekty podľa pracoviska   


Pomocou nasledujúceho formulára je možné vyhľadávať projekty podľa pracoviska, na ktorom boli riešené. Niektoré projekty môžu byť riešené aj na úrovni fakúlt, popr. celej univerzity.

Pracovisko:   vrátane podpracovísk
Zobraziť aj podprojekty:
Druh:     vrátane poddruhhov   
Stav: