20. 9. 2020  16:42 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Projekty


Medzinárodná spolupráca vzdelávacích a výskumných inštitúcií s dodávateľmi ako aj s ostatnými aktérmi pôsobiacimi v automobilovom priemysle

Garant: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Juhovýchodná Európa (SEE) ()
Pracovisko:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:
SEE/A/594/1.2/X
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 04. 2009
Dátum ukončenia projektu:
31. 03. 2012
Počet pracovníkov projektu:
27
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
27

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Martin Beluský, PhD.
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Marián Hodulík
riešiteľ
Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.riešiteľ
riešiteľ
Ing. Marek Kňažík, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
riešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkriešiteľ
riešiteľ
Ing. Peter Halada
administrátor
Ing. Silvia Rosenbergerováadministrátor
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.administrátor
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.
riešiteľ
PaedDr. Dagmar Rusková, PhD.
riešiteľ
Ing. Marta Sisková, PhD.riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
garant