19. 1. 2020  5:27 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Projekty


Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov

Garant: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vybudovanie moderného dynamického centra excelentných analytických metód, ktoré využívajú súčasné najmodernejšie poznatky interakcie elektrónového a laserového zväzku s hmotou, špičkové detekčné systémy s vysokou citlivosťou, moderné mechanické postupy a sledovania elektrických a neelektrických veličín. Zameriava sa na hodnotenie špecifických vlastností progresívnych kovových a nekovových materiálov, ktoré sa pripravujú najmodernejšími technologickými postupmi. Ciele projektu sledujú vybudovanie moderného diagnostického centra hodnotenia vlastností kovových a nekovových materiálov, vypracovanie nových postupov metodiky zameriavajúce sa na využitie moderných analytických prístrojov, na zisťovanie štruktúrnych, mechanických a elektrických vlastností materiálov v procese ich výroby.
Druh projektu:OP VaV ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:26220120014
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2009
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2011
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Peter Haladaprojektový manažér
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.riešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.riešiteľ
RNDr. Pavol Priputen, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.garant
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.riešiteľ