24. 2. 2020  1:42 Matej
Akademický informačný systém

Projekty


Centrum pre rozvoj kompetencií v oblasti priemyselného inžinierstva a manažmentu

Garant: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Centrum pre rozvoja kompetencií v oblasti priemyselného inžinierstva a manažmentu svojím zameraním podporí rozvoj ľudského potenciálu vo výskume a inovácie v oblasti priemyselného inžinierstva a manažmentu, najmä prostredníctvom postgraduálneho štúdia a odbornej prípravy výskumných pracovníkov a odborníkov z priemyselnej praxe čím tiež prispeje k prepájaniu činností univerzít, výskumných stredísk a podnikov do sietí.
Druh projektu:SOP Ľudské zdroje ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:26110230115
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2013
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2015
Počet pracovníkov projektu:37
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:37

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.garant
Iveta Zimanováadministratívny pracovník
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.riešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.riešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.riešiteľ
Ing. Jana Samáková, PhD.riešiteľ
Mgr. Ľubomír Gašparíkpracovník pre VO
Ing. Peter Haladaprojektový manažér
Mária Rešetková, MBAadministrátor
Ing. Silvia Rosenbergerováfinančný manažér
prof. Ing. Dušan Baran, PhD.riešiteľ
Ing. Rastislav Beňo, PhD.riešiteľ
Ing. Viera Bestvinová, PhD.riešiteľ
Ing. Juraj Drahňovský, PhD.riešiteľ
Ing. Helena Fidlerová, PhD.riešiteľ
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.riešiteľ
Ing. Mária Homokyová, PhD.riešiteľ
doc. Ing. František Horňák, PhD.riešiteľ
Ing. Martina Horváthová, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.riešiteľ
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.riešiteľ
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.riešiteľ
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.riešiteľ
Ing. Ružena Šrubařová, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.riešiteľ
Ing. Martina Jakábová, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.riešiteľ
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.riešiteľ
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.riešiteľ
doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.riešiteľ
Ing. Yulia Šurinová, PhD.riešiteľ
Mgr. Ing. Jana Urdziková, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.riešiteľ