22. 10. 2020  5:25 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum diagnostiky chýb zvarových spojov pomocou moderných NDT metód

Garant: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu je výskum diagnostiky chýb zvarových spojov pomocou nových moderných ultrazvukových metód TOFD a Phased Array (PA) v porovnaní s prežarovacími metódami a vplyv detegovaných chýb na životnosť zváraných konštrukcií. Vzorky zvarových spojov budú pripravené s umelo vytvorenými chybami, na ktorých sa overí citlivosť ultrazvukových techník a výsledky detegovaných chýb budú porovnané s klasickými a modernými prežarovacími metódami. Metódy TOFD a PA budú ďalej aplikované na merania v priemyselnej praxi, na skúšanie konkrétnych zvarových spojov. chýb. Porovnaním výsledkov a analýzou metód vyhodnocovania meraní bude určená presnejšia metóda kontroly a určenia okamžitej veľkosti chýb zvarových spojov.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0481/14
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
administratíva
spoluriešiteľ
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Krampoťák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Peter Kleinedler, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ