26. 1. 2020  0:56 Tamara
Akademický informačný systém

Projekty


Revitalizácia pasivačných podmienok oceľovej výstuže v betóne penetrujúcim inhibítorom

Garant: prof. Ing. Adolf Bajza, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Identifikácia projektu:1/9064/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0