26. 1. 2020  17:59 Tamara
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava a charakterizácia vlastnosti nových typov tvrdých povlakov pre nástrojové materiály

Garant: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vývoj nových typov tvrdých povlakov pre nástrojové materiály so zvýšenými úžitkovými vlastnosťami. Vychádza z doteraz získaných poznatkov o korelácii štruktúrnych a napäťových pomerov v tvrdých a supertvrdých povlakoch na báze nitridov tranzitívnych kovov v monovrstvovom a polyvrstvovom systéme na vopred upravený povrch substrátu, ktorým je alternatívne nástrojová oceľ alebo spekaný karbid. Cieľom je vytvoriť nové progresívne povlaky s vynikajúcimi tribologickými vlastnosťami aplikovateľnými na nástrojové materiály.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0876/15
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:19
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:18

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. et Ing. Pavel Bílek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Viktória Sedlická, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Marián Haršáni, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Jurči, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Paulína Babincová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Drobnýspoluriešiteľ
Ing. Libor Ďuriška, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Gogola, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivana Sára Škrobákováspoluriešiteľ