18. 1. 2020  2:13 Bohdana
Akademický informační systém

Projekty


Získavanie znalostí pre potreby hierarchického riadenia technologických a výrobných procesov

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na oblasť získavania znalostí z databáz výrobných podnikov a ich aplikáciu pre potreby hierarchického riadenia procesov. Výsledkom projektu bude návrh procesu získavania znalostí v hierarchických riadiacich systémoch uplatniteľných v priemyselných podnikoch. Formulácia návrhu bude predstavovať ucelený prístup k riešeniu problémov, ktoré súvisia so zberom a spracovaním extrémneho objemu údajov pre účely riadenia zložitých systémov. Vybrané metódy dolovania dát, založené napr. na technikách z oblasti štatistiky alebo induktívneho učenia a zároveň zvolené na základe definovaných kritérií, budú porovnané z hľadiska viacerých metrík.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:1/0673/15
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:20
Počet oficiálních pracovníků projektu:15

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Lukáš Hrčka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dominika Janíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Gabriela Križanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. František Miksa, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ondrej Tadanaispoluriešiteľ
doc. Ing. Andrej Trnka, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Barbora Zahradníková, PhD.spoluriešiteľ