19. 1. 2020  6:49 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Projekty


Zákonitosti tvorby a dynamická stabilita štruktúrne komplexných fáz v zliatinách na báze hliníka alebo zinku

Garant: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt je zameraný jednak na experimentálne a teoretické štúdium fázových diagramov zliatin na báze hliníka alebo zinku obsahujúcich jeden alebo dva prvky zo skupiny prechodných kovov a jednak na štúdium tenkých vrstiev a povrchov vyrobených z týchto zliatin. Na prípravu tenkých vrstiev bude použitá metóda rádiofrekvenčného naprašovania kombinovaná v prípade potreby s iónovou implantáciou v plazme.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0018/15
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:18
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:17

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Marek Adamechspoluriešiteľ
Mgr. Lucia Bónová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Cuninková, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Pavol Priputen, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Čička, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Libor Ďuriška, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Meško, Ph.D.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Mišík, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
RNDr. Dušan Janičkovičspoluriešiteľ
Ing. Peter Švec, DrSc.spoluriešiteľ
Ing. Radoslav Halgaš, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Juraj Halandaspoluriešiteľ
RNDr. Ing. Vladimír Kolesár, PhD.spoluriešiteľ