15. 10. 2019  19:21 Terézia
Akademický informační systém

Projekty


Modelovanie a simuláca robotického dynamického systému

Garant: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Robotické dynamické systémy môžu byť opísané systémami viazaných nelineárnych diferenciálnych rovníc, čím sa dosiahne široké spektrum možného dynamického správania, vrátane nelineárnych oscilácií a chaotického správania. Keďže pre praktické aplikácie sú potrebné stabilné robotické systémy, výskyt takéhoto druhu správania nie je žiaduci. Z tohto dôvodu je dôležité vytvoriť správne matematické modely robotických systémov,na ktorých budú vykonané numerické simulácie, čím sa získajú informácie potrebné pre návrh a riadenie týchto systémov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:1/0225/16
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:17
Počet oficiálních pracovníků projektu:11

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Igor Halenár, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Vladimír Liška, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Renáta Masárová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Andrea Némethová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Svetský, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Zuzana Šutová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ