6. 12. 2019  13:33 Mikuláš
Akademický informačný systém

Projekty


Občanmi iniciovaná bezpečnosť prostredníctvom inovatívnych nástrojov v podmienkach Slovenskej republiky

Garant: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:CIDENO je národný výskumný projekt, ktorý sa zameriava na vytvorenie nového a inovatívneho konceptu v ponímaní bezpečnosti v mestských oblastiach, ktorý lepšie spojí občanov a políciu za účelom zvýšenia úrovne bezpečnosti vo veľkých mestách za použitia najnovších technológií.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-14-0593
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2015
Dátum ukončenia projektu:29. 06. 2018
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Pavol Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Soňa Duchovičováspoluriešiteľ
Ing. Andrej Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dominika Janíková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Barbora Zahradníková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Závacký, PhD.spoluriešiteľ