28. 10. 2020  1:33 Dobromila
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj novej multikomponentnej environmentálnej bezolovnatej spájky pre nízkonákladové elektronické zariadenia

Garant: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt sa zameriava na vývoj a výrobu komplexných viacfázových materiálov bez obsahu toxických prvkov, so zvýšenými mechanickými vlastnosťami a prijateľnou cenou v porovnaní s bežne používanými bezolovnatými spájkovacími zliatinami. Prednosť sa dáva kompozitnej kovovej matrici na báze Sn-, Cu-, a Ag zliatin s malým prídavkom In a Bi. Implementácia je zameraná na udržateľnosť, kde environmentálna výhoda bude presadzovaná najmä prostredníctvom využitia lacných, netoxických surovín. V súčasnosti je najrozšírenejšou bezolovnatou náhradou za olovo obsahujúce spájky binárne zliatiny za vyšších prevádzkových teplôt, zliatiny na báze Sn-Ag-Cu, ktorých aplikácia predstavuje radu technických problémov. Horšia pevnosť v ťahu, nízka odolnosť proti tečeniu, nízka vodivosť a vysoká teplota tavenia väčšinou prináša úzke procesné okno, spoľahlivosť a životnosť spájkovaného spoja. Porovnaním ceny ku prídavku kritických prvkov sa vynára hlavná výzva v popredí. Pozorovanie rozhrania spájkovaných spojov vyhotovených bezolovnatými spájkami a identifikovanie reakčných produktov vznikajúcich v procese spájkovania pre nízke a vysoké teploty. Získanie poznatkov o tvorbe a raste reakčných produktov vo vzniknutých spojoch vyhotovených bezolovnatými spájkami. Výpočet difúzneho koeficientu a aktivačnej energie v procese difúzie, čo prinesie komplexný obraz o mechanizmoch prebiehajúcich v procese spájkovana. K lepšiemu pochopeniu reakcií vznikajúcich pri spájkovaní je nutné popísať mechanizmus vzniku spoja s následnou možnosťou ovplyvnenia kvality spojov. Navrhnutý postup výpočtu rýchlosti rastu reakčných produktov priamo úmerne udáva životnosť a spoľahlivosť spájkovaných spojov.
Druh projektu:
APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:
SK-CN-2015-0012
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
spoluriešiteľ
zodpovedný riešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
spoluriešiteľ