20. 1. 2020  13:25 Dalibor
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum procesov konvenčného tlačenia duplexných a superduplexných ocelí

Garant: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Súčiastky s vysokou pevnosťou a odolnosťou voči korózii, vyrábané z laserovo zváraných polotovarov z duplexných a super-duplexných ocelí technológiou konvenčného (viacprechodového) tlačenia, nachádzajú stále širšie uplatnenie v rôznych priemyselných oblastiach.
Druh projektu:APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:SK-PL-2015-0025
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.spoluriešiteľ