7. 12. 2019  2:15 Ambróz
Akademický informační systém

Projekty


Vytvorenie virtuálneho laboratória dostupného prostredníctvom internetu na báze protokolu VLCP pre použitie v oblasti e-learningu.

Garant: Ing. Igor Halenár, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vytvorenie internetovej aplikácie virtuálneho laboratória s možnosťou interaktívneho využitia virtuálnych a reálnych prostriedkov pri edukačnom procese najmä v rámci e-learningu a predmetoch ako napr. "Programovanie riadiacich systémov", "Programovateľné logické automaty", "Priemyselné programovateľné regulátory" a podobne s možnosťou prístupu v prostredí WWW aj pre študentov iných fakúlt v rámci SR.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:019STU-4/2016
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:11
Počet oficiálních pracovníků projektu:10

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Igor Halenár, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Pavol Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrej Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ