7. 8. 2020  14:02 Štefánia
Akademický informační systém

Projekty


Vytvorenie virtuálneho laboratória dostupného prostredníctvom internetu na báze protokolu VLCP pre použitie v oblasti e-learningu.

Garant: Ing. Igor Halenár, PhD.


Základní informace
   
Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Vytvorenie internetovej aplikácie virtuálneho laboratória s možnosťou interaktívneho využitia virtuálnych a reálnych prostriedkov pri edukačnom procese najmä v rámci e-learningu a predmetoch ako napr. "Programovanie riadiacich systémov", "Programovateľné logické automaty", "Priemyselné programovateľné regulátory" a podobne s možnosťou prístupu v prostredí WWW aj pre študentov iných fakúlt v rámci SR.
Druh projektu:
KEGA ()
Pracoviště:
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:019STU-4/2016
Stav projektu:
Neschválený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:
11
Počet oficiálních pracovníků projektu:10

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Igor Halenár, PhD.zodpovedný riešiteľ
administrátor
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ