14. 12. 2019  1:32 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Projekty


Udržateľný strategický manažment. Návody na cvičenia - prípadové štúdie.

Garant: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Obsahom predkladaného projektu je vytvorenie multimediálneho DVD "Udržateľný strategický manažment. Návody na cvičenia - prípadové štúdie." pre predmet "Strategický manažment" pre študijný program Priemyselné manažérstvo a Personálna práca v priemyselnom podniku na II. stupni MTF STU Trnava. Vytvorená učebná pomôcka nadviaže na nami skôr vydanú monografiu "Strategický manažment v praxi manažéra" - http://www.scss.sk/smpmcd/. Učebný text bude zahŕňať najnovšie aktuálne celosvetovo objektívne relevantné poznatky z oblasti udržateľného strategického manažmentu, udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania a nového modelu podnikania, založeného na "stratégii výhra-výhra", resp. "hre s nenulovým súčtom".
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikace projektu:027STU-4/2016
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:13
Počet oficiálních pracovníků projektu:13

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Dušan Baran, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Domingos Deodato De Assuncao Jacinto, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Fidlerová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Jurík, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Monika Šujaková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor