14. 11. 2019  9:21 Irma
Akademický informačný systém

Projekty


Udržateľný strategický manažment. Návody na cvičenia - prípadové štúdie.

Garant: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Obsahom predkladaného projektu je vytvorenie multimediálneho DVD "Udržateľný strategický manažment. Návody na cvičenia - prípadové štúdie." pre predmet "Strategický manažment" pre študijný program Priemyselné manažérstvo a Personálna práca v priemyselnom podniku na II. stupni MTF STU Trnava. Vytvorená učebná pomôcka nadviaže na nami skôr vydanú monografiu "Strategický manažment v praxi manažéra" - http://www.scss.sk/smpmcd/. Učebný text bude zahŕňať najnovšie aktuálne celosvetovo objektívne relevantné poznatky z oblasti udržateľného strategického manažmentu, udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania a nového modelu podnikania, založeného na "stratégii výhra-výhra", resp. "hre s nenulovým súčtom".
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:027STU-4/2016
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Dušan Baran, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Domingos Deodato De Assuncao Jacinto, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Fidlerová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Jurík, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Monika Šujaková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor