7. 4. 2020  21:43 Zoltán
Akademický informační systém

Projekty


Aplikácia konceptu Industry 4.0 v rámci modernizácie predmetu Technické prostriedky automatizovaného riadenia.

Garant: Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na implementáciu a využitie konceptu Industry 4.0 s cieľom modernizácie predmetu Technické prostriedky automatizovaného riadenia. V rámci projektu bude vyvinutý univerzálny, robustný systém využívajúci najnovšie trendy v automatizácií a informačných technológiách. Projekt umožní pomocou technologického konceptu CPS (Cyber-Physical Systems)zlepšiť výučbu nielen predmetu Technické prostriedky automatizovaného riadenia, ale aj iných predmetov. Vyvinutý systém bude možné využiť aj pri výučbe ďalších predmetov vďaka vytvorenej databáze, ktorú bude možné dopĺňať o rôzne relevantné výučbové materiály. Systém bude slúžiť študentom ako aj učiteľom počas samotnej výučby, ale aj počas domáceho samoštúdia. Systém bude navrhnutý tak, aby počas výučby čo najviac pomáhal vyučujúcemu a zároveň naučil študentov samostatnosti a analytickému mysleniu. Ďalším cieľom projektu je oboznámiť a naučiť študentov a vyučujúcich využívať moderné technológie pomocou ich integrácie do výučbového procesu.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:040STU-4/2016
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:15
Počet oficiálních pracovníků projektu:14

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Neštický, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrea Némethová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Igor Halenár, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Nikmonspoluriešiteľ
Ing. Gennadii Samsonovspoluriešiteľ
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.aktuálny zodpovedný riešiteľ
Ing. Martin Juhás, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrej Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Horákspoluriešiteľ
Ing. Martin Németh, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.spoluriešiteľ