28. 1. 2020  2:26 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Komplexné štúdium tepelne aktivovaných transportných a transformačných procesov v progresívnych kovových zliatinách so špecifickými vlastnosťami

Garant: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na štúdium fáz, ich rovnováh, transformácií a kinetiky tvorby týchto fáz vplyvom zmeny teploty a chemického zloženia v progresívnych zliatinách na báze hliníka (komplexné kovové zliatiny - CMA, legované prechodnými kovmi) na báze cínu (bezolovnaté spájky typu SAC, legované prvkami vzácnych zemín).
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0078-10
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2014
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministrátor
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Čička, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marián Drienovský, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Pavol Priputen, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Lýdia Rízeková Trnková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Stanislav Vragaš, PhD.spoluriešiteľ