19. 1. 2020  13:58 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum technológie laserového mikroštruktúrovania povrchu a jej aplikácie pri modifikovaní tribologických podmienok v procesoch tvárnenia

Garant: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je orientovaný na výskum laserového mikroobrábania (tzv. mikroštruktúrovania povrchu) kovových materiálov pevnolátkovým Nd: YAG laserom pre potreby modifikácie tribologických pomerov v procesoch plošeného tvárnenia, založených na princípe inkrementálneho lokálneho pretvorenia, akým je proces kovotlačenia.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0278-10
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2014
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministrátor
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Augustín Görög, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Stanislav Chovanecspoluriešiteľ
Ing. Eva Kucháriková, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.spoluriešiteľ