27. 1. 2020  17:09 Bohuš
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza radiačného poškodenia materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory

Garant: Mgr. Michal Skarba, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Jedným z náročných kritérií ktoré musia spĺňať materiály pre konštrukciu termonukleárnych fúznych reaktorov je odolnosť voči pôsobeniu radiácie. Kolízie mikroštruktúry steny reaktora pred a po simulovanom radiačnom poškodení je nevyhnutné pre posúdenie použiteľnosti daných konštrukčných materiálov.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0611-10
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2014
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministrátor
Mgr. Michal Skarba, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Čička, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Pavol Priputen, PhD.spoluriešiteľ