22. 2. 2020  17:59 Etela
Akademický informační systém

Projekty


Výskum bezolovnatej spájky pre vyššie aplikačné teploty

Garant: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vývoj mäkkej bezolovnatej spájky pre vyššie aplikačné teploty. Vývojová spájka je určená pre environmentálne prijateľné spájkovanie kovových a keramických materiálov.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:APVV-0452-10
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 05. 2011
Datum ukončení projektu:31. 01. 2014
Počet pracovníků projektu:9
Počet oficiálních pracovníků projektu:9

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministrátor
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyspoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.spoluriešiteľ