26. 10. 2020  9:17 Demeter
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum bezolovnatej spájky pre vyššie aplikačné teploty

Garant: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.


Základné informácie   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na vývoj mäkkej bezolovnatej spájky pre vyššie aplikačné teploty. Vývojová spájka je určená pre environmentálne prijateľné spájkovanie kovových a keramických materiálov.
Druh projektu:
APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:
APVV-0452-10
Stav projektu:
Neschválený
Dátum začatia projektu:
01. 05. 2011
Dátum ukončenia projektu:
31. 01. 2014
Počet pracovníkov projektu:
9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.zodpovedný riešiteľ
administrátor
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.
spoluriešiteľ
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.spoluriešiteľ