14. 11. 2019  0:03 Irma
Akademický informační systém

Projekty


Verifikácia metódy posudzovania jadrovej a radiačnej bezpečnosti transportných kontajnerov

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Na určovanie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva v prepravných kontaineroch sa celosvetovo a prakticky monopolne používa americký softvér SCALE 6, založený na jadrovo-fyzikálnych výpočtoch. Tento systém je citlivý na vstupné údaje a skúsenosti používateľov hovoria, že výsledky sa pre rovnaké posudzované prípady líšia aj o 15%.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikace projektu:APVV-0403-10
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 05. 2011
Datum ukončení projektu:30. 06. 2013
Počet pracovníků projektu:11
Počet oficiálních pracovníků projektu:11

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Andrej Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkzodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministrátor
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ