15. 12. 2019  10:47 Ivica
Akademický informačný systém

Projekty


Verifikácia metódy posudzovania jadrovej a radiačnej bezpečnosti transportných kontajnerov

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Na určovanie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva v prepravných kontaineroch sa celosvetovo a prakticky monopolne používa americký softvér SCALE 6, založený na jadrovo-fyzikálnych výpočtoch. Tento systém je citlivý na vstupné údaje a skúsenosti používateľov hovoria, že výsledky sa pre rovnaké posudzované prípady líšia aj o 15%.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0403-10
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2011
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2013
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Andrej Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkzodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministrátor
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ