19. 1. 2020  15:27 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum novej generácie elektrónovolúčových komplexov určených na vákuové zváranie hliníkových a horčíkových zliatin

Garant: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Strategickým cieľom projektu priemyselného (aplikovaného) výskumu a experimentálneho vývoja je celkové zvýšenie technických parametrov rozhodujúcich modulov elektrónovolúčových zváracích technologických komplexov na porovnateľnú svetovú úroveň.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:STIMULY Req-00048-0005
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2018
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministrátor
Ing. Jozef Bárta, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyspoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.spoluriešiteľ