25. 2. 2020  23:46 Frederik
Akademický informační systém

Projekty


INNOVAT: Social Innovation for Youth Social Entrepreneurship

Garant: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:ERASMUS+ ()
Pracoviště:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikace projektu:565888-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBY-ACPALA
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 12. 2015
Datum ukončení projektu:30. 05. 2017
Počet pracovníků projektu:13
Počet oficiálních pracovníků projektu:13

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Natália Horňáková, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Radovan Kudrispoluriešiteľ
Ing. Jana Samáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marta Sisková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Milan Bachár, PhD.spoluriešiteľ
Manan Bawa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Jurík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Mesárošová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ