17. 11. 2019  13:59 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Projekty


Skúmanie vplyvu aditívnej aplikácie fyzikálno-metalurgických metodík a elektromagnetického spracovania na vlastnosti liatych kovových materiálov

Garant: prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)
Identifikácia projektu:1/9104/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.zodpovedný riešiteľ