28. 1. 2020  14:26 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Obalové konštrukcie v podmienkach náročnej vnútornej klímy

Garant: prof. Ing. Anton Puškár, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:1/0317/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0