28. 9. 2020  10:30 Václav
Akademický informačný systém

Projekty


Vysokorýchle optické paketové siete, triedy služieb a manažment kvality služieb v prostredí chrbticových optických sietí

Garant: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.


Základné informácie   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Výskumné aktivity projektu budú zameraná hlavne na vytvorenie simulačného prostredia ( softvérového aj hardvérového) pre siete s prepínaním optických paketov.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikácia projektu:
1/1048/04
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0