22. 10. 2020  23:45 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza a tvorba matematických modelov pružných a väzkopružných štruktúr a ich správania sa pod vplyvom kontaktných podmienok

Garant: prof. RNDr. Igor Bock, PhD.


Základné informácie   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Súčasná technická prax vyžaduje stále kvalitnejšie materiály podrobené náročným vonkajším podmienkam.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Katedra matematiky (FEI)
Identifikácia projektu:
1/1135/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0