5. 4. 2020  6:59 Miroslava
Akademický informačný systém

Projekty


Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky pre technické univerzity SR

Garant: prof. Ing. Peter Ballo, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Nová forma vyučby prostredníctvom multimédií pre dennú i dištančnú formu štúdia podporujúcu samoštúdium a kreativitu študentov
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Katedra fyziky (FEI)
Identifikácia projektu:3/108003
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0