Sep 22, 2020   7:05 p.m. Móric
Academic information system

Projects


Analýza napätí a deformácií v tenkých viacvrstvových mikro- a nano- systémoch a zariadeniach obsahujúcich piezoelektrické prvky, inverzný piezoelektrický problém

Supervisor: doc. Ing. Branislav Hučko, CSc.


Basic information
   
Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Vykonanie analýzy napätí a deformácií v tenkých viacvrstvových mikro- a nano-systémoch a zariadeniach obsahujúcich piezoelektrické prvky pomocou metódy konečných prvkov. Vytvorenie materiálových modelov zahrňujúcich vplyv intrinzických napätí a model nelineárneho piezoelektrického materiálu, ich implementácia do programov metódy konečných prvkov. numerické riešenie inverzného piezoelektrického problému. Vykonanie numerických experimentov.
Kind of project:
VEGA ()
Department:
Department of mechanics (FEEIT)
Project identification:
1/0149/03
Project status:
Successfully completed
Project start date :
01. 01. 2003
Project close date:31. 12. 2005
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0