7. 4. 2020  0:44 Zoltán
Akademický informační systém

Projekty


Základy modelovania neurčitosti

Garant: doc. Mgr. Andrea Stupňanová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na prehlbovanie základov modelovania neurčitosti, najmä v oblasti neaditívnych mier a v oblasti triangulárnych noriem. V prvej časti sa bude venovať podrobnému štúdiu triedy mier dôvery a jej špeciálnych podtried, vrátane funkcií a operátorov zachovávajúcich miery dôvery. V druhej časti pôjde najmä o vypracovanie klasifikácie generovaných triangulárnych noriem a triangulárnych subnoriem.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikace projektu:APVT-20-046402
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0