19. 2. 2020  17:26 Vlasta
Akademický informačný systém

Projekty


Základy modelovania neurčitosti

Garant: doc. Mgr. Andrea Stupňanová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na prehlbovanie základov modelovania neurčitosti, najmä v oblasti neaditívnych mier a v oblasti triangulárnych noriem. V prvej časti sa bude venovať podrobnému štúdiu triedy mier dôvery a jej špeciálnych podtried, vrátane funkcií a operátorov zachovávajúcich miery dôvery. V druhej časti pôjde najmä o vypracovanie klasifikácie generovaných triangulárnych noriem a triangulárnych subnoriem.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikácia projektu:APVT-20-046402
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0