7. 4. 2020  16:18 Zoltán
Akademický informační systém

Projekty


INTEREG: Medzinárodný projekt Slovensko/ Rakúsko: Výmena poznatkov v rámci alternatívnych ekonomických systémov za účelom rozvoja udržateľného regiónu

Garant: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracoviště:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:14
Počet oficiálních pracovníků projektu:14

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Viera Bestvinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Fidlerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Samáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Zvonárspoluriešiteľ