15. 12. 2019  10:53 Ivica
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum vlastností bezolovnatých spájok pre vyššie aplikačné teploty

Garant: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na výskum environmentálne vhodných zliatin spájok a podmienok spájkovania progresívnymi technológiami. Navrhnuté a experimentálne vyrobené spájky budú určené na mäkké spájkovanie kovových a keramických materiálov pri vyšších aplikačných teplotách. Na zabezpečenie zmáčavosti keramických a ťažkospájkovateľných materiálov budú spájky legované kovmi vzácnych zemín. Pomocou nových spájkovacích zliatin budú vykované skúšky technologickéj spájkovateľnosti keramických a kovových materiálov pri beztavivovom spájkovaní s využitím technológií lasera a výkonového ultrazvuku. Zisťovaný bude charakter štruktúry spájok a spájkovacích spojov pri rôznych podmienkach spájkovania.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0194-11
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0