16. 2. 2020  23:56 Ida, Liana
Akademický informační systém

Projekty


Encouraging Social Entrepreneurship among European Youth - YounGO

Garant: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:ERASMUS+ ()
Pracoviště:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikace projektu:Erasmus Plus Key Action 2-Call-Capacity Building in the field of youth -EAC/S11/13
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:30. 06. 2017
Počet pracovníků projektu:13
Počet oficiálních pracovníků projektu:13

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Mgr. Alexandra Blažekováspoluriešiteľ
Ing. Mgr. Richard Jurenka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Augustín Starečekspoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ
PaedDr. Daša Zifčákováspoluriešiteľ
Mgr. Mária Bednáriková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Viera Gáťováspoluriešiteľ
Ing. Natália Horňáková, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Radovan Kudrispoluriešiteľ
Mgr. Ľubica Pechanová, PhD.spoluriešiteľ