29. 3. 2020  11:19 Miroslav
Akademický informačný systém

Projekty


Encouraging Social Entrepreneurship among European Youth - YounGO

Garant: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:ERASMUS+ ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:Erasmus Plus Key Action 2-Call-Capacity Building in the field of youth -EAC/S11/13
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2017
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Mgr. Alexandra Blažekováspoluriešiteľ
Ing. Mgr. Richard Jurenka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Augustín Starečekspoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ
PaedDr. Daša Zifčákováspoluriešiteľ
Mgr. Mária Bednáriková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Viera Gáťováspoluriešiteľ
Ing. Natália Horňáková, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Radovan Kudrispoluriešiteľ
Mgr. Ľubica Pechanová, PhD.spoluriešiteľ