9. 12. 2019  23:10 Izabela
Akademický informačný systém

Projekty


Holistic approach for knowledge discovery from heterogonous control systems

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:680381, H2020-FoF-2015
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Pavol Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dominika Janíková, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkspoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.spoluriešiteľ